English EN German DE Polish PL

Regulamin wizualizacji łazienek Harimex

Wizualizację wykonujemy wyłącznie z płytek dostępnych w sprzedaży w naszym salonie.
Warunkiem jej wykonania jest wpłata przez Klienta zadatku (którego wielkość uzależniona jest od wielkości łazienki) na poczet planowanych zakupów.

Zadatek wynosi :
– dla łazienki powyżej 3m2 powierzchni podłogi – 600 PLN, – dla łazienki powyżej 9m2 powierzchni podłogi – 900 PLN.

Wizualizacja powstaje przed dokonaniem zakupu płytek ceramicznych.
W przypadku więcej niż jednej Wizualizacji należy wpłacić oddzielny zadatek na każde pomieszczenie.

Usługa Wizualizacji będzie wliczona w cenę zakupionego towaru.
Warunkiem uzyskania zwrotu zadatku jest zakup wszystkich płytek użytych w Wizualizacji.
Klient zobowiązany jest do dokonania pomiarów łazienki, a także do wybrania konkretnego zestawienia płytek. Za błędy w zestawieniu ilości płytek wynikające z niedokładnych wymiarów pomieszczenia dostarczonych przez Klienta firma Harimex nie odpowiada.

Zakupu należy dokonać w terminie do 3 miesięcy od wykonania Wizualizacji.
W przypadku niezrealizowania zakupów przez Klienta w w/w terminie wpłacony zadatek stanowi zapłatę za usługę Wizualizacji.
W dniu zakończenia Wizualizacji, firma Harimex zobowiązuje się poinformować Klienta o dostępności użytych materiałów. Dokonanie przez Klienta zakupów w późniejszym terminie może spowodować chwilowy brak wyszczególnionego asortymentu. Zaistniała sytuacja nie jest podstawą do zwrotu Klientowi wpłaconego zadatku.

W przypadku gdy płytki, z których powstała Wizualizacja, zostały wycofane z produkcji, oferujemy Klientowi jednorazową korektę Wizualizacji w ramach wpłaconego zadatku.

Wymiary: ogólny pomiar: długości, wysokości, szerokości ścian; wymiary ewentualnych wnęk w ścianach; wymiary okien i drzwi ; naniesione odległości odpływów kanalizacyjnych od narożnika ściany; skosy sufitów ; wymiary elementów dodatkowych – takich jak stelaż podtynkowy, czy grzejnik łazienkowy. Usługa Wizualizacji ma na celu pokazanie ogólnej koncepcji ułożenia płytek w pomieszczeniu. Klient otrzymuje wizualizacje w formie plików .jpg lub .pdf przesłanych drogą elektroniczną oraz w ciągu siedmiu dni roboczych.

Projektant nie przekazuje klientowi szczegółowych, z wymiarowanych rysunków technicznych pomieszczenia. Wszelkie podane klientowi wymiary są wymiarami ogólnymi (program nie uwzględnia m.in. grubości kleju, grubości płytki, krzywizny ścian.). Przed przystąpieniem do prac wykonawca powinien zweryfikować podane wartości.

Ilości materiałów podane przez projektanta są ilościami szacowanymi, które przed zamówieniem klient ma obowiązek zweryfikować na własną odpowiedzialność. Przed położeniem płytek należy sprawdzić rzeczywisty wymiar oraz odcień.